vind

Vindkraft har använts i alla tider, från segelfartyg till el-produktion.

Vindkraftverk kan generellt delas in i tre storleksklasser :
storskalig ( > 1 MW )
mindre kommersiell ( > 5 kW < 1 MW)
småskalig (<5 kW)

Intresset för den småskaliga produktionen ökar ständigt. Med en sjunkande prisnivå per Watt ökar samtidigt effekten på de generatorer som används.

Priserna på små vindkraftverk står skenbart stilla, men det är istället effekten som ökar för samma peng. Fler Watt per krona, alltså.

Priset för en liten ”mölla” på 400W ligger bara på strax över 2000 kr (feb 2019).

Fråga din kommun angående bygglov. Vanligtvis är ett vindkraftverk som är placerat så att det inte stör grannar, samt om det sitter på en mast, att den inte ramlar utanför din egna tomtgräns vid fall, utan bygglov. Men kontrollera vad som gäller för just ditt område och kommun.