vind + sol

Att kombinera ett vindkraftverk med en solanläggning blir allt populärare. Det blåser ofta när solen inte skiner som mest.

För de flesta så är det första man tänker på ett mindre vindkraftverk som laddar batterier. Samma batterier laddas via mindre solcells-paneler. Batterierna används sedan som källa för den last man vill förse med ström.

Att kombinera vind med solfångare är inte så vanligt. Det har förekommit att man kopplat vindkraft rent mekaniskt till något som kan liknas med automatväxellådor. Då utnyttjar man friktions-värmen som alstras när axeln roterar i oljan.