Vatten

För den som har tillgång till rörligt vatten, vågor eller strömmande.

Om man har möjlighet att leda om vattnet via en rörledning, så kan man använda en enkel vattenturbin. Där genereras lågspänd elektricitet (12V), som kan användas direkt eller mellanlagras i vanliga batterier.

Bilden ovan visar en turbin som genererar max 500W 12V.

OBS! Kontrollera med Länsstyrelsen om det krävs tillstånd för anläggningen!

Vågkraft kräver mer. Då måste man ha en generator som är extremt lågvarvig. Ofta har man en vågfrekvens på någon enstaka hertz. Man experimenterar med att använda vågkraften för att mekaniskt pump upp vattnet till en högre höjd, för att sedan låta vattnet tillbaka via en vattenturbin. Detta kräver ännu investeringar av större format.