Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig att skaffa solceller till din fastighet.

Tillsammans går vi igenom dina förutsättningar. Om det är intressant ur ekonomiska perspektiv, klimathänsyn eller dina egna preferenser.

Design är viktigt, så därför är det en del av de avväganden som vi gör. Det finns många olika typer av paneler, olika färger och storlekar. Tillsammans väljer vi de bästa alternativen.

Placering och omgivning påverkar. Väderstreck och lutning påverkar hur stor solinstrålningen blir och därmed utbytet av el. Inga varianter är ”fel”, men ger olika utfall på mängden el som produceras.

Vi sätter säkerhet högt. Därför vill vi inte leverera solceller som kan vara okontrollerat spänningssatta. Alla paneler som vi levererar har utrustats med ”Rapid Shutdown” som avaktiverar panelerna inom 30 sekunder vid behov.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.