sol

Den vanligaste källan.

Här finns alla nivåer, från drivhus till el-produktion.