Kombinerade system

Skola på Österlen

I detta projektet utgår vi från ett befintligt vattenburet system. Det har funnits en vedpanna i husets källare. Pannan har ersatts av en luft/vatten-värmepump med en 500-liters ackumulatortank.

Anläggningen kompletteras med en vedpanna, placerad i en sidobyggnad. Den laddar två 500-liters ackumulatortankar. Dessa tankar laddar i sin tur två 500-liters ackumulatortankar i källaren.

En 300-liters ackumulatortank med tre slingor är ”hjärtat”. Den är kopplad till radiatorsystemet. Tanken värms upp via slingorna från de olika ackumulatortankarna. Som reserv finns även en elektrisk värmepatron. Genom att utnyttja tankens olika slingor så kan man fortfarande utnyttja skiktning och de skiftande temperaturer som de laddande tankarna har.