Övervakning

En viktig del i anläggningen är möjligheterna att följa upp funktionerna.

För en luft-vatten luftpump respektive en solfångare, så vill man gärna se att de följer angivna värden för temperaturer och tryck. Vanligtvis tittar man på temperaturerna på fram- respektive returledningarna till utedelen från ackumulatortanken.

Värmepannor av olika slag bevakas vanligtvis mest för att säkerställa att de inte överhettas.

Solceller behöver i princip inte övervakas. Men funktionen ingår om man installerar lämpliga optimerare. Man bör installera funktionerna för att kunna ”släcka ner” panelerna vid behov, ex. vid brand eller underhåll. Om man inte gör det, så kan anläggningen ha upp till 1kV (1000 V) i ledningarna!

Här är ett exempel på vad man kan se :