Leverantörer

För att kunna ge dig som kund en bra upplevelse under många år framåt, så har vi valt en mix av underleverantörer. Vi har valt dem utifrån den i verkligheten upplevda kvaliteten och support som de kan erbjuda.

Kvalitet kan mätas på många sätt. Här har valt att titta på livslängd, effektgarantier, mekaniskt utförande och leveranser.

Marknaden för solceller expanderar just nu kraftigt. Antalet företag som ”tillverkar” paneler är enormt. Men eftersom antalet producenter av själva solcellerna ( de ca 15×15 cm stora plattorna ) inte är lika stort, så innebär detta att många använder samma grundmaterial. MEN, för att kunna pressa priser används olika kvalitetsnivåer. Billiga paneler kan av naturliga orsaker inte använda de bästa, och dyraste, cellerna. Därför har vi valt att inte använda dessa leverantörer.

Vår primära leverantör av solcellspaneler är kinesiska Perlight. De tillhör de producenter som varit med länge och ligger i framkant med både teknik och support. De levererar våra smarta helsvarta paneler.

Perlight har ett samarbete med amerikanska Tigo Energy som erbjuder smarta lösningar för att kontrollera panelerna. Deras anslutningsboxar ger både möjlighet till optimering av elproduktion och till att stänga av panelerna, exempelvis vid underhåll eller brand.

Som leverantör av fästsystem har vi valt Esdec. Vi använder främst deras EVO-system med flexibla takfästen och som finns både i ren aluminium och svartlackerade.

Vi levererar växelriktare från Fronius. De uppfyller alla våra krav och önskemål. Hög kvalitet och dessutom snygga …

Fronius växelriktare är utrustade med kommunikation till internet. Via detta kan man direkt följa hur produktionen fortlöper via webben.

För att säkerställa en kvalitativ och säker el-installation så vi ett nära samarbete med Total El AB. Total El har ett 20-tal elinstallatörer. De hanterar alla delar som har med nätanslutningen att göra. Från föranmälan till nätbolaget, uppsättning och inkoppling av växelriktare med kringutrustning, till slutanmälan och driftsättning.