Kombinera energislag

Varje energislag har både sina goda egenskaper och sina begränsningar. Den största begränsningen är ofta att de producerar energi när man inte kan förbruka den direkt. Lagring av energin är ett måste för att ta del av den.

När man ska konstruera sin unika kombination av energislag, så utgår man från vad som finns tillgängligt.

Både sol och vind har den egenskapen att de inte är kontinuerliga. De varierar stort över tid, både kort- och långsiktigt.

Förbränningskällor och värmepumpar kan användas som konstanta källor. De lämpar sig därför bättre som bas i ett kombinerat system.

Sol- och vindgenerad energi kan med fördel användas till att förse de styr- och kontrollsystemen som omger den konstanta källan. Genom att använda mellanlagring via batterier, så kan den sparade energin utnyttjas när det är natt respektive vindstilla. Exempelvis genom att förse cirkulationspumpar med ström vid strömavbrott.

Om man använder ackumulatortankar i sitt värmesystem, så kan man även koppla in lågspända värmepatroner.

Även om man inte från början avser att ha reservkraft till sitt system, så kan det ändå vara tillrådligt att sitt styrsystem på ex. 12V.
Då kan man implementera reservkraft i efterhand, i enklaste form med bara ett batteri.