gas

Gasnäten är inte så vitt utbredda. De kräver stora investeringar i distributionsnäten och är vanligtvis inte förekommande utanför de större orterna som anslutits till stamnätet.

Till följd av att fastighetsägarna måste ha dubbla energianslutningar, både gas och el, är det många som överger gasen för andra alternativ.