Värmepump

Värmepumpar ”flyttar” värme. Ett kylmedium (gas) används för detta. Gasen hämtar upp respektive avger värme när den kondenseras/förgasas. Genom att detta sker på två skilda platser i systemet, ”flyttas” värmen.

Som givare av värmen används oftast omgivande luft, mark, sjöar eller djupborrade brunnar.

Mottagande medium är antingen luft eller vatten. När mottagande medium är luft brukar givaren också vara luft, så kallade luft/luft. Dessa kan normalt användas dubbelriktade, dvs både värma och kyla inomhusdelen.

Värmepumpars effektivitet mäts som förhållandet mellan tillförd effekt (el), och den värme- respektive kyleffekt som uppnås inomhus. Detta betecknas med anläggningens COP-värde.

COP-värdet för en luft/luft ligger normalt på över 3,5 och på över 4,5 för en luft/vatten. Ju högre värde, desto effektivare anläggning.

Inkoppling, eller flyttning, av en värmepump ska göras av en behörig installatör. Undantag för luft/vatten-värmepump om den levererar varmvatten direkt. Då är det vvs och el som ska hanteras. Elen ska kopplas av en behörig elektriker.