Solfångare

Till skillnad från solceller, så genereras inte elektricitet från solfångare.

Solfångare tar tillvara solens strålar i form av värme.

Det finns två huvudsakliga typer av solfångare, beroende på bäraren av värmen. Luftburna respektive vätskeburna brukar man använda.

Luftburna solfångare lämpar sig bra när man inte är beroende av den som primär uppvärmningskälla. Den är utmärkt för att hjälpa till med ventilation av föruppvärmd uteluft till ex. fritidshus. De har ofta en inbyggd solcellspanel som genererar nödvändig ström till den inbyggda fläkten. Den blir då helt oberoende av att huset är strömsatt för att fungera.

Vätskeburna solfångare är normalt kopplade till en värmepump för att kunna maximera effektuttaget. Det gör att inkopplingen är mer komplicerad, men ger större avkastning. De är ofta parallellkopplade med andra vätskeburna system, ex. luft/vatten-värmepumpar, med en gemensam ackumulatortank.