Solceller

Solceller är det vanligaste beteckningen på det vi använder för att producera elektricitet från solljus. Enheten som används för effekten är Wp (Watt photovoltaic)

Rent praktiskt så är systemet uppbyggt med hjälp av paneler. På dessa så har man kopplat ihop ett antal solceller med varandra för att få en högre spänning (Volt-tal). Normalt kopplas de i tre slingor per panel. De vanligaste antal celler per panel är 54, 60 respektive 72. Det ger samtidigt att längden på panelerna varierar, bredden är den samma.

De celler som används är av lite olika typer. Vanligast har den ofta lite blåskimrande typen varit. De är uppbyggda av polykristallint kisel som är enklare och därmed billigare att framställa.

Typen som blir allt mer populära är de svarta cellerna, uppbyggda av monokristallinskt kisel. ( Kiselcellerna ligger i samma riktning i materialet.) De är lite dyrare, men har samtidigt en något högre verkningsgrad.

Effekten på panelerna varierar med typ, storlek och över tid. Generellt gäller att de producerar 1-2 % sämre per år de sitter uppe. Många har en produktionsgaranti på 90% de första 10 åren och på 80 % fram till 15-20 år efter driftsättning. Förväntad livslängd på paneler är idag 25-30 år minimum.