Ved

Att elda med ved kräver ofta lite mer arbete än för ex pellets.

Ved är utrymmeskrävande, tungt att hantera och måste anpassas till pannans krav på storlek.

Behovet av ved kan vara svårt att beräkna, träslagen innehåller en varierande mängd energi. Det gör att man måste hålla ett större lager för att vara säker.

Eldningen sker i omgångar. Varje omgång laddar en nära placerad ackumulatortank (eller flera). När pannan startas om, sker en förvärmning av pannan från tanken för att snabbare komma upp i korrekt arbetstemperatur. Detta sker per automatik genom s.k. laddkoppel.

Om värmebehovet ligger avskilt från pannrummet måste värmen växlas. Detta gör man lämpligen till sekundära ackumulatortankar i anslutning till radiatorkretsen. Olika typer av kulvertar är vanliga här. Speciella kulvertladdkoppel finns för detta ändamål.

Ved är mest lämpade i mindre tätbebyggda områden. Kommunerna är mycket restriktiva med tillstånd i tätbebyggda områden.

Ved lämpar sig främst för de som har en egen tillgång på ved.

OBS! Det är inte tillåtet att elda med impregnerat virke eller virke med färgrester eller liknande. Detta kräver omfattande (och dyr) rökgasrening.