Pellets

Pellets anses vara en av de miljömässigt bättre sätten att värma sitt hus på. Det är ett lätthanterligt material för de flesta och har flera typer av brännare att välja på.

De typer av kaminer som användes sig av pelletsbrännare har mindre brännare och avser att värma upp mindre ytor. Den stora fördelen med pellets i dessa är främst att eldningstiden kan vara kontinuerlig. Nackdelen ligger främst i placeringen och utseendet på pelletsförrådet och matningen.

Pelletspannor är vanligtvis placerade i separata pannrum. Där är det oftast lättare att sätta upp större pelletsförråd och ibland också matning av pellets i bulk.

Observera de regler och föreskrifter som gäller för eldning! Kontakta din sotare för mer information.

Att byta ut sin oljebrännare mot en pelletsbrännare gör att man kan använda sitt befintliga vattenburna värmesystem. Detta innebär att investeringen inte blir så omfattande.

Att tänka på om man ska konvertera från olja/ved är att man troligtvis måste installera en cirkulationspump i radiatorkretsen, om det är av självcirkulationssystem. En lägre eldningstemperatur kan ge problem med cirkulationen.