Olja

Det finns ett stort bestånd med hus och gårdar som har en oljepanna. Det fanns en tid då oljeeldningen var det billigaste alternativet. Pannan är i princip alltid kopplad till ett vattenburet radiatorsystem, med eller utan självcirkulation.

Olja är idag ett dyrt sätt att värma upp sitt hus med. Men investeringen i det vattenburna värmesystemet kan användas så länge det underhålls och är tätt.

Många pannor som är utrustade med oljebrännare kan relativt enkelt konverteras med en pelletsbrännare. Detta är en förhållandevis billig åtgärd.

Att tänka på om man ska konvertera från olja/ved är att man troligtvis måste installera en cirkulationspump i radiatorkretsen, om det är av självcirkulationssystem. En lägre eldningstemperatur kan ge problem med cirkulationen.

Olja är inte en miljövänlig uppvärmningsmetod. Utsläppen av växthusgaser och att detta är en ändlig resurs gör detta till en mindre bra resurs.