Brännbart

Att elda för att generera värme är något man gjort sedan urminnes tider.

Beroende på behovet av effekt, så har olika brännbara ämnen använts.

Här tar vi bara upp de alternativ som kan vara aktuella för privat bruk. De är olja, gas, ved och pellets.

Gemensamt för de olika alternativen är att de omfattas av strikta regelverk. Kontakta din sotare för att få råd och tips.

Förutom gas, så kräver eldningen att man kan ha ett lager av det brännbara hemma. Detta medför att det är alternativ som passar bäst för de något större fastigheterna.