Selling your surplus energy

Problemet man ställs inför med elektricitet från solceller är tiden.

För en normal villa med solceller, så producerar de som mest när vi behöver den som minst! Detta löser man enklast med att nätansluta sin anläggning. Då kan man sälja den del av produktionen som inte förbrukas direkt, den kallas då överproduktion eller överskottsel.

Både nätägaren och elhandelsbolaget är skyldiga att ta emot elen. Nätägaren ersätter för “nätnytta”. Elhandelsbolaget betalar ofta med NORDPOLs spotpris med allt från avdrag med 4-5 öre / kWh, till spotpris + 1 kr (endast första året). Skillnaderna är stora beroende på bolag. Kanske dags att se över avtalen? Man är dock inte bunden att sälja sin el till sitt elhandelsbolag, men ersättningen varierar därefter.

Solar panels for ordinary people and pro's