Laddbox till elbil

Går du i tankar om att skaffa en elbil? Eller har du redan en?

Det kan vara smart att kombinera arbetet med solcellsanläggningen med att sätta upp en laddbox till elbil. Speciellt om boxen ska sitta i närheten av växelriktare eller mätarskåp.

Att göra den extra anslutningen till laddboxen kan med fördel kombineras med arbetet att installera växelriktaren och dess elcentral.

Även om investeringsbidragen utgått och det då inte längre finns några krav på energimätare, så rekommenderar vi ändå att installera en. Det underlättar när man vill se kostnaden för laddning av bilen och man ser hur mycket som den laddar.

Regeringen har i tilläggsbudgeten för 2020 avsatt nya pengar. Det går att söka bidrag på halva installationskostnaden, max 10.000 kr.