Att välja paneler

Vilken typ av solcellspaneler som är bäst är inte självklart. Behov och design avgör.

Börja med att analysera ditt behov av effekt. Detta brukar minska antalet varianter på paneler. Effekten per panel avgör hur stor yta som behövs. Om ytan inte är begränsad så kan billigare paneler användas, men skillnaden per Wp (Watt photovoltaic) blir ofta inte så stor.

Utseendet på panelerna kan spela stor roll. Vad som upplevs som snyggast är upp till betraktaren. Man kan välja mellan de blåskimrande polykristallina och de svarta, monokristallina.

De svarta finns med olika mycket av kontakterna synliga. Enklast kan de delas in i två grupper, svarta och HELSVARTA.

Paneler med monokristallina celler har svarta celler och resten i varierande grad i annan färg, vanligtvis vitt. Det kan vara vit bakplatta, silvriga kontaktband och silvrig ram.

En helsvart panel har svart ram, svart bakplatta, svarta celler och svarta kontaktband. I princip så är det bara det finmaskiga strömupptagningsmönstret som syns. Många tycker om dessa paneler för att de inte utmärker sig med ett tydligt mönster.

Våra paneler finns i tre fysiska storlekar, med 54, 60 respektive 72 celler. En panel är 99 cm bred och längderna är 148, 164 respektive 196 cm. Vilka som används beror på var de ska monteras.

Vi kan specialbeställa paneler med andra mått och former. Tänk bara på att det då handlar om andra leveranstider och priser.

Styra/kontrollera panelerna? Varför då? De producerar väl utan att man gör något – bara solen skiner?!

Precis! Det innebär att så fort solen gått upp så genererar de spänning/ström. Dvs att anläggningen är elektriskt osäker att arbeta med och problematisk för ex. brandkåren. Utan styrning så måste man täcka över panelerna för att de inte ska vara spänningssatta!

Vi arbetar bara med paneler som kan styras. Med en enkel knapptryckning eller vid förlorad matning från nätet, så kopplas varje panel bort elektriskt och anläggningen blir spänningslös. Den är då säker att arbeta med, oavsett anledning.

Våra paneler kan också utrustas med paneloptimering. Detta innebär att varje panel hela tiden kan ge sitt energibidrag oavsett hur de andra panelerna presterar. Man kommer då förbi problemet med att det normalt är den sämst presterande panelen som avgör hur systemet kan prestera.

Våra smarta paneler ger dig dessutom möjlighet att följa upp hur de fungerar över tid. Du kan se hur mycket du får ut av din anläggning, inte bara den totala installationen, utan för varje panel.

BB?
Ibland ser man också beteckningar som 2BB och 4BB. BB står för Base Band och är de kopplingsband som löper över och mellan cellerna. Det är dessa band som ”samlar in” den genererade strömmen från solcellen. 2BB betyder att det löper 2 band över ytan och 4BB att man använt 4 band. Ju fler band, ju effektivare uppsamling. Våra paneler har celler med 4BB.

Men det finns fler typer av solceller. Det finns några olika varianter av tunnfilmsceller. Som namnet antyder så är dessa tunnare än de kiselplattebaserade. De kan då också göras flexiblare och används främst på platser där man eftersträvar en böjd yta, exempelvis på båtar. Tunnfilmsceller har en lägre verkningsgrad än andra och blir därigenom dyrare per Wp.