Beställa en anläggning

När du bestämt dig för att du ska satsa på en solcellsanläggning så är det några saker som du kan förbereda.

Funktioner

Bestäm om anläggningen enbart ska producera momentan el, eller om du ska ha batterier också. Det är avgörande för vilka komponenter som ska ingå. Det påverkar även behoven av utrymmen för anläggningen och nivån på säkerhet.

Dimensionering – förbrukning/produktion

Ta reda på hur mycket el du använder och har använt det senaste året. Detta avgör ofta anläggningens maxstorlek. Det visar också hur förbrukningen är fördelad över året. Ofta är det tvärtemot hur produktionen kommer att se ut i din anläggning…

Ta fram hur dina elfakturor ser ut. Det är viktigt att kunna särskilja priset per kWh: elhandelspris, abonnemangskostnader, energiskatt och överföringskostnad. Det gäller både nätbolag och elhandelsbolag. Det kan ju bli så att det är dags att även se över avtalen… Det är till slut dessa värden som ligger till grund för att beräkna återbetalningstiden för anläggningen.

Dimensionering – fysiskt

Beräkna ytorna (oftast taket) som kan ha solcellspaneler. Det är viktigare att ha längd- och breddmått än färdigräknad yta i m2.

Fundera lite på vilken typ av paneler som du vill ha. Fysisk storlek, färg och hur de ska placeras (ex runt fönster, skorsten). Ska de vara enkla eller smarta?

Glöm inte att tänka ut en bra plats att sätta upp växelriktaren på. Den kan placeras utomhus, men gärna rimligt väder- och barnskyddat. Om den placeras utomhus så måste också alla andra komponenter i anslutning till växelriktaren sitta i klassade kapslingar! Placerar man den i ex garaget så krävs cirka 1 m2 vägg. Tänk på att det ska dras in en kraftkabel till växelriktaren från mätarskåpet! Dessutom en kabel för nödstoppsfunktionen när man använder smarta paneler (som en extra säkerhetsåtgärd).

OBS! Allt arbete som rör el MÅSTE utföras av behörig elektriker!

Dimensionering – pengar

Oavsett hur lång tid det (teoretiskt) ska ta för anläggningen att betala tillbaka vad den kostat i inköp, så ska ju den betalas först.

Den initiala kostnaden beror på hur stor anläggningen blir, typ av paneler, tilläggsfunktioner och eventuellt bygglov.

Vi hjälper till med att göra en kalkyl på kostnaderna. Du får då reda på vad allt kostar, både med och utan bidrag. För vad hjälper det nu – om bidraget inte kommer förrän om 18 månader?!

Dimensionering – tid

Det finns de som lovar installation inom ganska snäva tidsramar, ofta inom två mader till driftsatt system.

Det kan inte vi lova. Från det att elektrikern har anmält till nätägaren kan det gå allt mellan tre och tolv veckor innan besked getts om det är möjligt att koppla in anläggning mot nätet.

Om man räknar med att det inte ska vara några hinder att nätansluta anläggningen, så kan man montera paneler, kablage och växelriktare medan man väntar.

När klartecken till nätanslutning getts, ska anläggningen kopplas. Efter att elektrikern avrapporterat, så är det dags för nätbolaget att byta ut mätaren till en som är dubbelriktad. När detta är gjort och klarrapporterats får man driftsätta anläggningen (elektrikern igen).

Slutsatsen blir då att beräkna ca tre månader från beställning till drift. Som en fingervisning…