Att tänka på

Det finns mycket att tänka på och planera när man ska införa nya energislag. Det gäller både privatekonomiska aspekter och krav från myndigheter och andra intressenter.

Solceller

Det första man kanske tänker på är de praktiska förutsättningarna.

VAR kan man placera paneler? Hur många kan man få plats med? Måste man ta hänsyn till reflexer och liknande som kan störa grannar? Har färgen på panelerna någon betydelse? Krävs det bygglov från kommunen?

Man kan sätta upp solcellspaneler i alla väderstreck. De kommer att producera olika mycket beroende på hur sitter. En panel i rakt söderläge med en 45 graders vinkel mot det horisontella planet ger mest, en lodrät panel rakt i norr minst, ungefär hälften så mycket som den förstnämnda.

Hur många panel man ska sätta upp beror på flera saker. Finns det en maxgräns från nätbolaget (kWh / år till nätet)? Hur stora paneler vill man ha? Hur lutar taket? Sammantaget så måste detta diskuteras för varje enskild installation.

Färgen på panelerna har både estetisk och effektmässig betydelse. Främst så är det en fråga för den som sätter upp panelerna om vad man själv tycker om.

Kravet på bygglov har luckrats upp. Om man sätter upp paneler som följer byggnadens former, behövs inte längre bygglov. Däremot så är bygglov fortfarande aktuellt om : panelerna byggs in i fasad eller tak, panelerna monteras i en annan vinkel än byggnaden, färgen avviker markant från byggnadens eller att funktionen på byggnaden avviker från ursprunget.

Smarta paneler är paneler med någon form av styrning och kontroll. Dessa paneler kan stängas ner, ingen spänningssättning av kablar och växelriktare, optimera hur panelen utnyttjas vid ex skugga och man kan följa upp hur varje enskild panel fungerar.

Vindkraft

När man ska sätta upp ett vindkraftverk så måste man ta hänsyn till placeringen. Verket får inte kunna hamna utanför tomten om ex masten ramlar. Hänsyn till fallande föremål (både vingar och inte minst – is) måste tas. Utseende och höjd kan störa kringboende.

Vindkraftverk kräver generellt bygglov. I vissa kommuner har undantagit de minsta varianterna som sätts upp på villafastigheter.

Vatten

Vattenkraften är starkt reglerad. Under senare år så har många små vattenkraftverk fått stänga till följd av de hårda krav som man ställer från Länsstyrelserna. Kontakt din Länsstyrelse för mer information.

Generellt

Andra intressenter är främst elnätsbolag och elhandelsbolag. För att kunna skicka ut din ström till elnätet så måste det kunna ta emot strömmen. I värsta fall måste nätet kompletteras/förstärkas, osäkert då vem som får betala – och hur mycket. Att elhandelsbolagen har en skyldighet att köpa din ström innebär inte att de betalar särskilt mycket för den. Alla bolag har sin egen modell för hur mycket de är villiga att ge dig för din ström.

De bidrag som finns att söka är kostnadsfria. De är dessutom osäkra i tid. Om och när de utfaller är upp till politikernas beslut. Det kan bli tal om LÅNGA väntetider innan man fått besked och en utbetalning. Det enda bidrag som kan anses tillfredsställande är elcertifikaten. Detta gäller om man överför certifikaten direkt till elhandelsbolaget som då direkt hanterar dessa på din elfaktura.